Prova pilot per fer sortides dels residents acompanyats dels seus familiars

, ,
Prova pilot per fer sortides amb familiars i sense supervisió del centre

Benvolgudes famílies,
La circular d’aquesta setmana la rebreu en un nou format més dinàmic, modern i visualment més atractiu que està vinculat a la nova pàgina web de la Fundació. Així doncs ens plau informar-vos que ja tenim activa la nova pàgina web dels nostres dos centres, Residència Vila Vella i Residència i Centre de Dia Santa Caterina. Us convidem a visualitzar la nova web a través a l’adreça www.hospitaltorroella.org, un canal que us permetrà estar al corrent de les diferents novetats i informacions rellevants.

Prova pilot per fer sortides

Tal com estableix el Pla sectorial del mes de febrer de 2021 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es recomana realitzar sortides de forma pactada amb el centre, i havent rebut prèviament tota la informació relacionada amb les mesures de protecció. Com sabeu, la forma de procedir dels equips de direcció, metge i tècnic dels nostres dos centres residencials sempre ha estat intentant cercar el difícil equilibri entre les mesures preventives per evitar que el virus entrés a les residències i el benestar emocional de les persones grans que resideixen en els nostres centres. Aquest principi de prudència no deixarem d’aplicar-lo, sempre pensant en el millor per a les persones residents.

Avui us volem informar que aquesta setmana hem iniciat una prova pilot a fi de realitzar sortides dels residents acompanyats dels seus familiars i sense la supervisió del nostre personal. Fem una valoració positiva d’aquestes sortides pel benefici que aporta tant als residents com a les seves famílies. Us informem que al llarg de la propera setmana ampliarem aquestes sortides amb familiars a altres residents. Cal remarcar que aquesta mesura serà progressiva sempre que la situació epidemiològica ho permeti, i tenint en compte que la direcció tècnica dels dos centres podrà decidir fer passes enrere si la situació ho requereix.

Com ho farem?

Tot seguit us anunciem com s’hauran de desenvolupar les sortides:
– Les sortides es faran exclusivament de dilluns a divendres en el següent horari: 10 h. – 12.30 h. i 15.30 h. – 18.30 h. Només en el cas de familiars que els sigui impossible venir en aquest horari o dies de la setmana, es valorarà programar la sortida en una altra franja horària.
– No es faran sortides els dissabtes, els diumenges i els festius.
– Cada resident podrà fer 1 sortida al dia.
– Les sortides es faran amb un màxim de 2 persones familiars.
– Els familiars hauran de signar un document de declaració responsable per fer sortides a l’exterior. En aquesta declaració hauran de donar fe que se’ls ha informat degudament de com s’ha de desenvolupar la sortida.
– En el moment de fer la sortida i el retorn al centre, la persona familiar evitarà l’entrada al centre residencial i s’utilitzaran els espais previstos.
– Serà obligatori l’ús de mascareta quirúrgica o FPP2 tant de la persona resident com del familiar. No s’admet l’ús de mascaretes tèxtils.
– Durant la sortida es reduiran al mínim els contactes amb l’entorn social.
– Es realitzarà la higiene de mans freqüent.
– Les sortides es realitzaran a espais oberts i a l’exterior, evitant la visita a domicilis familiars, bars, restaurants, botigues, espais d’elevada concurrència pública, etc.
– En cas de menjar o beure, fer-ho sempre en espais ben oberts i sense gent al voltant.
– En cas d’observar qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’informarà immediatament a la direcció tècnica de la residència.
– En tornar a la residència, s’evitarà el contacte del resident que ha fet la sortida amb cap altre usuari fins que no es duguin a terme les següents mesures:
1) Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes.
2) Higiene de mans de la persona resident.
– Qualsevol aspecte que no es trobi previst en aquest document es consultarà a la direcció tècnica del centre.

Reduir el risc

És molt important que es compleixin totes aquestes indicacions de forma estricta i rigorosa per tal de minorar el risc d’infecció durant les sortides. La vacuna no evita que les persones vacunades es puguin infectar i puguin infectar a altres persones.

Ampliar les mesures d’obertura a les residències implica ampliar el risc de contagi. Els darrers dies hem sabut de casos de brots de COVID-19 a residències on tothom estava vacunat. És veritat que la majoria de persones que han contret el virus i que estaven vacunades passen la malaltia de forma asimptomàtica o sense complicacions vitals. Però és important recalcar que la vacuna no evita el contagi i que només evita el contagi ser estrictes en les mesures d’higiene i prevenció.
Us demanem doncs que aquelles famílies que realitzeu sortides amb els vostres familiars les gaudiu, però que ho feu d’una forma responsable i segons les indicacions que us hem detallat en aquesta comunicació.

Us mostrem algunes imatges d’aquesta setmana.
Rebeu una afectuosa salutació,