Transparència

FUNDACIO HOSPITAL ASIL DE POBRES I MALALTS DE TORROELLA DE MONTGRI

Per tal de donar compliment a l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i la verificació de l’activitat de les associacions declarades publiquem la següent informació: