Ens adaptem al pla de mitigació i comencen les tardes a la fresca

MESURES D’ADAPTACIÓ AL PLA DE MITIGACIÓ DE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA ALS CENTRES
RESIDENCIALS
Les darreres setmanes la situació epidemiològica ha empitjorat a Catalunya i l’índex de propagació de
l’epidèmia del Baix Empordà ha arribat al valor 662 (el desitjable seria estar per sota de 300).
Davant aquest empitjorament de la situació epidemiològica, especialment en població no immunitzada, la
Generalitat de Catalunya ha publicat un Pla de Mitigació que va entrar en vigor el passat dia 2 de juliol i
que afecta el conjunt de la població.
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha publicat dos documents que venen a complementar el
protocol vigent Pla sectorial de gestió de la Infecció pel Coronavirus SARS-Cov-2 amb la finalitat d’aclarir
conceptes i implementar noves mesures per a la mitigació del virus a les residències de gent gran:
– Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran publicat el maig de 2021, de 22 de juny
de 2021.
– Mesures d’adaptació al Pla de mitigació en l’entorn residencial, de 5 de juliol de 2021.
Una vegada l’equip de direcció tècnica i equip d’infermeria han pogut analitzar aquests dos documents, i
tenint en compte l’actual situació epidemiològica, s’han acordat les següents mesures:
Visites:
– Es realitzarà TAR (Test d’Antígens Ràpid) a tot familiar que vulgui visitar a un resident, sempre que
el familiar no estigui correctament vacunat.
– Es continuaran fent les visites de 2 formes: 1) Amb separació física; 2) Sense separació física
(persones residents amb severes limitacions sensorials auditives o visuals i persones amb
deterioraments cognitius severs).
– En el cas de visites familiars sense separació física, quan el familiar pugui acreditar que està
correctament vacunat, podrà fer la visita sense la bata de protecció, però amb totes les
altres mesures d’higiene i prevenció.
– Es realitzarà un reforç en el qüestionari així com en totes les altres mesures d’higiene i prevenció
que marca el protocol de visites de familiars a persones residents.
– Els familiars que vinguin a fer la visita, per tal de no haver de fer-se el TAR, han d’aportar
documentalment que es troben correctament vacunats. Per agilitzar aquest procés els familiars
poden enviar el certificat que es troben correctament vacunats al mail: info@fundaciotm.cat.
Sortides:
– A les persones residents no vacunades que realitzin sortides a l’exterior se’ls farà TAR de forma
periòdica.
– S’incrementarà el seguiment de les sortides de les persones residents que realitzen sortides de
forma autònoma.
– Es realitzarà un reforç en la declaració responsable del familiar que acompanya la sortida així com
en totes les altres mesures d’higiene i prevenció que marca el protocol de visites de familiars a
persones residents.

Personal:
– Es realitzaran cribratges setmanals mitjançant PCR o TAR a tot el personal no vacunat. Actualment
més del 90 % del nostre personal es troba correctament vacunat.

MISSA HOSPITALITAT DE LOURDES
Davant la situació epidemiològica actual, l’equip de direcció tècnica i d’infermeria de les dues residències
ha decidit suspendre la presència de les persones residents a la missa de l’Hospitalitat de Lourdes que se
celebrarà el diumenge 18 de juliol a l’església parroquial de Sant Genis de Torroella de Montgrí.
Creiem que donada l’actual elevada incidència del virus entre la població, el més prudent és que les
persones residents dels nostres centres no participin en la missa. Estem convençuts que entendreu la
decisió presa.

INICI DE TARDES A LA FRESCA I RACÓ DE REMINISCÈNCIA
Us deixem amb algunes imatges d’aquesta setmana, amb l’inici de les activitats de les Tardes a la Fresca
que farem cada tarda durant els mesos de juliol i agost i també del racó de reminiscència dedicat a la
costura que hem instal·lat al claustre de la segona planta de la Residència Vila Vella.
Esperem que estigueu molt bé!

Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí
Torroella de Montgrí, 9 de juliol de 2021